kursy on-line

Prowadzony od wielu lat kurs pomógł tysiącom osób na całym świecie:

● unikać najbardziej powszechnych błędów w dziedzinie finansów,
● wypracować drogę wyjścia z długów,
● stworzyć dobrze działający budżet domowy,
● zaplanować rozsądny system oszczędzania, inwestowania i obdarowywania,
● przekazać dzieciom podstawowe umiejętności zarządzania finansami,
● pogłębić rozumienie znaczenia pracy i wieczności,
● dążyć do wolności finansowej,
● uwolnić się od niepotrzebnych zmartwień.

Obecnie, dzięki platformie internetowej, kurs jest dostępny dla każdego.
Podczas zajęć prowadzonych na żywo przez Internet można poznać biblijne zasady zarządzania pieniędzmi, usłyszeć świadectwa ludzi, którzy je stosują, otrzymać konkretne wskazówki. Poprzez praktyczne ćwiczenia, studium Słowa Bożego, dzięki wsparciu modlitewnemu oraz konsultacjom...
można stać się mądrym i wiernym zarządcą finansów.


Informacje oraz zgłoszenia: 
Wojciech Nowicki tel. 602 744 220

oraz od 01.12.2015 r na 
w w w. e d u k a c j a - f i n a n s o w a . n e t

© MWNowiccy