Dynamika Efektywnego Zespołu (DEZ)

Program dedykowany jest zespołom już istniejącym lub też grupom osób pracujących razem, które mają stać się zespołem.

DEZ prowadzi uczestników do wysokowydajnej pracy zespołowej, ukierunkowanej na realizację wspólnych celów, dla których zespół został powołany. Program pokazuje fazy budowania efektywnego zespołu wraz z punktami krytycznymi, decydującymi o przejściu zespołu do kolejnej.

Dostarcza narzędzi i metod służących budowaniu integracji i zaufania, skutecznej komunikacji, realizacji celów zespołu oraz wykorzystywania efektu synergii – zróżnicowanego potencjału jego członków.
 
 
 
 
 
 
 
© LMI Wielkopolska