Efektywne Przywództwo Motywujące (EPM)

Program Efektywne Przywództwo Motywacyjne (EPM) to zdolność kierowania i motywowania innych.

Program jest przewidziany dla osób, które zrealizowały „Efektywność Własna”; to drugi etap koncepcji LMI „Total Leader” („Pełnego/integralnego przywództwa”).

Po etapie rozwoju indywidualnych kompetencji przywódczych i osobistego potencjału, uczestnicy programu EPM wchodzą w proces kształtowania kompetencji służących efektywnemu przewodzeniu i rozwojowi podlegającym im zespołom i/lub osobom.

Program rozpoczyna perspektywa strategicznego spojrzenia na przyszłość firmy. Zachęca do (ponownego) sformułowania wizji firmy, określenia strategicznych celów i kierunków rozwoju. Program rozwija potencjał przywódczy w takich obszarach jak: skuteczne komunikowanie wizji i celów, motywowanie, budowanie efektywnych zespołów i przewodzenie im, rozwijanie potencjału członków zespołu, m.in. poprzez coaching, skuteczne delegowanie i upoważnianie, a także przewodzenie zmianie i innowacji.

Podobnie jak w EW, drugą płaszczyzną pracy z programem są cele definiowane przez uczestników zarówno w obszarze potencjału przywódczego, jak i konkretnych zagadnień biznesowych.


© LMI Wielkopolska