Efektywna Sprzedaż (ES)

Program przewidziany dla osób pracujących bezpośrednio z klientem, wchodzących w skład zespołów sprzedażowych, pragnących zwiększyć swoją efektywność w zakresie sprzedaży.

Program ukierunkowuje uczestników na realizację mierzalnych wyników biznesowych oraz kształtowanie kompetencji definiowania i osiągania celów sprzedażowych, uświadomienia wagi właściwych postaw i działań w całym procesie sprzedaży, wyrobienia postawy systematycznego podejścia do procesu sprzedaży.

Program ten to również doskonalenie skutecznego zarządzania sobą, poprzez zwiększenie pro-aktywności w działaniu, nadawanie priorytetów i orientacji na działania wysoko opłacalne.
© LMI Wielkopolska