Efektywność Własna (EW)

Efektywność Własna to program, którego celem jest integralny rozwój przywództwa osób, a przez to całych organizacji.

Głównymi założeniami programu jest kształtowanie trwałych postaw przywódczych oraz ukierunkowanie na realizację ponadprzeciętnych celów.

Celem Efektywności Własnej jest odkrycie i wykorzystanie pełnego potencjału osoby i organizacji, na rozwój której (w danym obszarze) ma wpływ.

Metodologia programu, w tym: coaching grupowy i indywidualny, praca własna z poszczególnymi Lekcjami (tekst i nagranie CD) oraz z ‘Planem Działania’, a przede wszystkim wyznaczone cele do realizacji na czas jego trwania, sprawiają, że największą wartością, a zarazem celem wdrożenia jest maksymalne ukierunkowanie na działanie uczestnika - przekuwanie teorii w codzienną praktykę jego funkcjonowania.

Każdy z uczestników pracując z programem przez okres ok. trzech miesięcy (sesje odbywają się co dwa tygodnie, tak by uczestnik miał czas na pracę własną) jest ukierunkowany na osiągniecie rzeczywistych celów SMART. Praktycznym celem programu Efektywność Własna jest więc dostarczenie uczestnikowi narzędzi oraz niezbędnej inspiracji do osiągnięcia wymiernych rezultatów.

Rozwój integralnego przywództwa wymaga zajęcia się każdą sferą aktywności.

Dlatego uczestnik programu będzie miał okazję do wyznaczenia i realizacji celów na poziomie zmian, jakich chce dokonać:
• w kontekście funkcjonowania swojego biznesu/organizacji/kariery – identyfikując wyzwania przed jakimi stoi.
• w kontekście pożądanych przez siebie postaw i zachowań - identyfikując te, których rozwoju pragnie,
  i które pomogą mu osiągnąć zmianę na ww. poziomie.
• w kontekście kompetencji i umiejętności przywódczych – rozwój których zapewni kształtowanie trwałej postawy.

Kontekst rozwoju zawodowego nie jest jednak jedynym. Równoległą płaszczyzną dla realizowania celów jest sfera osobista. Dążąc do osiągnięcia harmonii w życiu, uczestnicy programu realizują cele zdefiniowane w oparciu o analizę tzw. ‘koła życia’ – sześciu podstawowych obszarów ludzkiego funkcjonowania: rodzina i dom, finanse i kariera, rozwój umysłowy i edukacja, rozwój fizyczny i zdrowie, sfera społeczno-kulturalna, sfera duchowo – etyczna.

© LMI Wielkopolska