Coaching LMI

Coaching to interaktywny proces, pomagający indywidualnym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów ich działania. Coachowie pracują z klientami nad zagadnieniami związanymi z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają bardziej konkretne cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Profesjonalni coachowie słuchają i obserwują klienta jednocześnie optymalnie dopasowując swoje podejście do jego konkretnych potrzeb, dzięki czemu może on dojść do odnalezienia rozwiązania i związanej z tym strategii działania.

Programy LMI rozpoczyną wielkie zmiany w życiu ich uczestników i aby wspierać ich na tej drodze zespół LMI Wielkopolska proponuje indywidualne sesje coachingowe po zakończeniu programu. Konsultacje te mają na celu podtrzymanie motywacji w dalszej pracy, weryfikację osiągnięć i wyznaczanie nowych celów. Ponadto dzięki sprawdzonemu modelowi coachigowemu uczestnicy ugruntowują zmiany postaw oraz nowo nabyte kompetencje i umiejętności.

Ta oferta przeznaczona jest również dla osób rozważających przystąpienie do programów LMI, gdyż podczas około 90 minutowego spotkania mogą określić swoje główne cele rozowojowe, poznać styl pracy naszego zepołu oraz walory coachingu indywidualnego.

© LMI Wielkopolska