„Najcenniejszym dla mnie doświadczeniem jest uświadomienie, że dla osiągnięcia sukcesu nie wystarczy WIEDZIEĆ jak postępować, ale przede wszystkim działać wykorzystując zdobyta wiedzę. Nie tyle zakres tej wiedzy, ale jej praktyczne wykorzystanie i zastosowanie decyduje o sukcesie. I właśnie takiego podejścia uczyliśmy się podczas zajęć.”
Piotr, 66 lat, właściciel firmy

„Kurs „Efektywność Własna”, to szkoła wydajności oraz osiągania celów pod okiem ekspertów. Udział w tym programie dostarczył mi odpowiednie narzędzia do wydajnej pracy. Trenerzy posiadają bardzo wysokie kwalifikacje oraz umiejętności interpersonalne. Potrafią odpowiednio zmotywować do osiągania jak najlepszych efektów. W pełni polecam udział w tym programie.
Doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

„Kurs „Efektywność Własna”, to szkoła wydajności oraz osiągania celów pod okiem ekspertów. Udział w tym programie dostarczył mi odpowiednie narzędzia do wydajnej pracy. Trenerzy posiadają bardzo wysokie kwalifikacje oraz umiejętności interpersonalne. Potrafią odpowiednio zmotywować do osiągania jak najlepszych efektów. W pełni polecam udział w tym programie. Doktorant, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

„W programie „Efektywność własna” dowiesz się, jak skutecznie realizować swoje wartościowe cele. Zespół wykwalifikowanych trenerów dostarcza odpowiednie narzędzia oraz wiedzę do wysoce wydajnej pracy oraz dba, aby uczestnicy programu wykorzystali ją w praktyce w jak największym stopniu. Dodatkowym atutem jest możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami programu oraz obserwacji ich rozwoju w ramach programu.”
Prezes, Fundacja Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu

„Udział w programie „Efektywność Własna” pomógł mi spojrzeć na mnie i moja pracę z nowej perspektywy. Pozwolił mi skoncentrować się na celach i działaniach wysoko opłacalnych, mających ogromny wpływ na sukces mojego zespołu.”
Maciej, Dyrektor ds. Sprzedaży

© LMI Wielkopolska